Γιώργος Πανούσης

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΜΕΣΟΟΡΘΟΥ

Η τοπική υποτροπή είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη χειρουργική του ορθού.

Ειδικότερα τα ελεύθερα όρια εκτομής,περιφερικά και περιμετρικά,ο επαρκής αριθμός των λεμφαδένων,η ολική εκτομή του μεσοορθού,είναι βασικές παράμετροι που καθορίζουν τη τοπική υποτροπή.

αρχείο λήψης

Εξαιτίας λοιπόν των δυσκολιών που μερικές φορές αντιμετωπίζει ο χειρουργός,είτε στη λαπαροσκοπική είτε στην ανοιχτή χειρουργική,προτάθηκε η χρήση του ρομπότ,στη χειρουργική του ορθού.

Από πρόσφατη όμως πολυκεντρική, πολυεθνική μελέτη,σε 500 ασθενείς,δεν αναδείχθηκε κανένα ογκολογικό όφελος,της ρομποτικής εκτομής του μεσοορθού,συν του γεγονότος του υψηλού κόστους της μεθόδου.

hqdefault

Μια νέα μέθοδος,με λιγότερο κόστος και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα είναι η Διαπρωκτική Εκτομή του Μεσοορθού,που ήδη παρουσιάζονται τα πρώτα 140 περιστατικά με 97% επιτυχία στην ολική εκτομή του μεσοορθού(όταν διεθνώς η ρομποτική ή λαπαροσκοπική τεχνική φθάνει το 75%-ROLLAR trial)και τη τοπική υποτροπή στο 2,3%(σε 15 μήνες παρακολούθηση).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *