Γιώργος Πανούσης

Σύγκριση αναστόμωσης στη λαπαροσκοπική ΔΕ.κολεκτομή(εργασία στο πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ (ΔΕ) ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ:

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΟ ΚΑΙ ΕΞΩΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ

 

Κ.ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ, Γ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Μ.ΠΑΠΟΥΔΟΣ, Β.ΜΠΟΥΣΡΙΝΟΣ, Ν.ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ, Χ.ΛΙΑΚΟΣ

Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΑΘΗΝΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γενικά γνωστό ότι οι λαπαροσκοπικές εκτομές του παχέος εντέρου σχετίζονται με μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες και ίδιο ογκολογικό αποτέλεσμα με τις ανοικτές κολεκτομές. Ειδικότερα για τις (ΔΕ) κολεκτομές, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της αναστόμωσης είται ενδοκοιλιακά είται εκτός κοιλίας με τον κλασικό τρόπο της ανοικτής κολεκτομής (από τη τομή εξόδου του παρασκευάσματος).

ΜΕΘΟΔΟΣ

95 ασθενείς ( 42Θ και 53Α), χειρουργήθηκαν μεταξύ 2005-2010 από ένα χειρουργό και υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπική (ΔΕ) κολεκτομή.

50 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξωκοιλιακή αναστόμωση και 45 ασθενείς σε ενδοκοιλιακή αναστόμωση. Εκτιμήθηκαν ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές, ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τις ελάσσονος σημασίας μετεγχειρητικές επιπλοκές (ατελεκτασία, κατακράτηση ούρων, διαπύηση χειρουργικού τραύματος). Στην ομάδα όμως των εξωκοιλιακών αναστομώσεων παρατηρήθηκαν δύο διαφυγές της αναστόμωσης (μία κεκαλυμμένη διάσπαση που αντιμετωπίσθηκε συντηριτικά και μία τοπική περιτονίτιδα που χρειάσθηκε επανεπέμβαση και δημιουργία κατευθυνόμενου συριγγίου). Σε ό,τι αφορά τον χρόνο παρατηρήθηκε μια αυξημένη του χρόνου εκτέλεσης ενδοκοιλιακής αναστόμωσης κατά μέσο όρο 20 λεπτά (1 ώρα και 30 λεπτά έναντι 1 ώρα και 50 λεπτά).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η (ΔΕ) κολεκτομή με ενδοκοιλιακή αναστόμωση είναι περισσότερο ασφαλής (ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ασθενείς) γιατί αποφεύγεται σε πολλές περιπτώσεις η υπερβολική έλξη του κολοβώματος του εγκαρσίου από την τομή της εξόδου του παρασκευάσματος που έχει σαν αποτέλεσμα την τάση στην αναστόμωση ή την θυσία της μέσης κολικής αρτηρίας. Για το λόγ αυτό έχουμε προοδευτικά μετατοπισθεί προς την εκτέλεση ενδοκοιλιακών αναστομώσεων, εκτός και αν υπάρχει ανάγκη για επιτάχυνση χειρουργιού χρόνου (ηλικιωμένοι ασθενείς) ή μεγάλος όγκος και κατ’ ανάγκη δημιουργία μεγαλύτερης τομής.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *