Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί μια επανάσταση στο χώρο της χειρουργικής η οποία έχει επιτελεστεί τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου.Ίσως οι νέες γενιές χειρουργών να θεωρούνται τυχερές γιατί μετέχουν στη κατάκτηση της γνώσης αυτής,αλλά έχουν και το βαρύ φορτίο να τη βελτιώσουν και να τη παραδόσουν ακόμη καλύτερη στις επόμενες γενιές,όπως έκαναν οι δάσκαλοι μας στην ανοικτή χειρουργική.

Είναι πιά γεγονός ότι,οι περισσότερες επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά με πρωτοπόρο βέβαια τη χολοκυστεκτομή,η οποία χωρίς αμφιβολία πιά,θα πρέπει να γίνεται μόνο λαπαροσκοπικά. Είναι επίσης γεγονός ότι γίνονται και αρκετές υπερβολές,πολύ τραβηγμένες προσπάθειες να γίνουν λαπαροσκοπικά επεμβάσεις,που είναι καλό να γίνονται ανοικτά είτε γιατί καταντούν χρονοβόρες και επιβαρύνουν τον ασθενή είτε γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι πιό αποτελεσματικές απο τις ανοικτές.

Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι το πάντρεμα των ενδείξεων και της καλής γνώσης της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι σήμερα περισσότερο από επιτακτικό.Όπως είναι σίγουρο ότι απαιτείται καλή μετοχή στη γνώση της ανοικτής χειρουργικής.

Με τις σκέψεις αυτές,που θα πρέπει να αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές κάθε σύγχρονου χειρουργού,σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα αυτή,η οποία έχει σαν στόχο να ψηλαφήσει,χωρίς υπερβολές,προβλήματα της γενικής χειρουργικής που αφορούν μη ειδικούς.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *