ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΕ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΔΕ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής ΔΕ κολεκτομής είναι οι ίδιες όπως και στην ανοικτή χειρουργική καλοήθεις παθήσεις(φλεγμονώδεις παθήσεις,πολύποδες οι οποίοι δεν μπορούν να εξαιρεθούν κολονοσκοπικά)καθώς και κακοήθεις παθήσεις στις οποίες θα πρέπει να τηρηθούν οι ογκολογικοί κανόνες,όπως η απολίνωση των τροφοφόρων αγγείων στην αρχή της επέμβασης,ευρεία λεμφαδενεκτομή ,καθώς και αφαίρεση ικανού τμήματος εντέρου.

Βεβαίως όγκοι μεγαλύτεροι των 10εκ.,ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καθώς και αδυναμία του ασθενούς να λάβει πνευμοπεριτόναιο αποτελούν παράγοντες που αποκλείουν τη λαπαροσκόπηση.

ΘΕΣΗ

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με το ΑΡ.χέρι κλειστό,αφού αριστερά βρίσκεται ο χειρουργός και ο 2ος βοηθός.Ο πρώτος βοηθός βρίσκεται δεξιά.Το πνευμοπεριτόναιο και η οπτική κάμερα διενεργούνται απο το ομφαλικό port των 12εκ.Ακολούθως τοποθετούνται δύο ports των 5εκ. αριστερά και ένα δεξιά.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ

Ο ασθενής τοποθετείται σε θέση Trendelembourg και προς τα αριστερά ώστε να μετακινηθεί το λεπτό έντερο στο άνω και αριστερό τεταρτημόριο,καθώς και το εγκάρσιο κόλο και το επιπλουν προς τα άνω.

 

 

Η σωστή ογκολογικά προσπέλαση είναι απο μέσα προς τα πλάγια ,με απολίνωση των ειλεοκολικών αγγείων,ώστε να μπορούν να γίνουν χειρισμοί.Αρχικά διαιρείται το περιτόναιο στο σημείο κοντά στην έκφυση των ειλεοκολικών αγγείων,περίπου στο ύψος του δωδεκαδακτύλου και αναγνωρίζονται και διαιρούνται η ειλεοκολική αρτηρία και φλέβα.

Στη περιοχή αυτή θέλει προσοχή η αναγνώριση του ΔΕ κλάδου της μέσης κολικής φλέβας ή η επικουρική ΔΕ κολική φλέβα,η οποία πολλές φορές αναστομώνεται με την ΔΕ γαστρεπιπλοική φλέβα και σχηματίζουν την φλέβα του Henle.Η  φλέβα αυτή είναι καλό να διαιρείται εντος της κοιλίας και όχι με την έξοδο του παρασκευάσματος για την αποφυγή αιμορραγίας.Επίσης πιό εύκολα γίνεται αυτό μετά την κινητοποίηση της ηπατικής καμπής.

Στη συνέχεια ο ασθενής μετακινείται σε θέση αντί-Trendelembourg,για την κινητοποίηση της ηπατικής καμπής.

 

Ε

Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή το δωδεκαδάκτυλο καθώς όπως αναφέρθηκε η απολίνωση των ΔΕ κλάδων των μέσων κολικών αγγείων ή τα επικουρικά ΔΕ κολικά αγγεία.

Τέλος αλλάζει πάλι η θέση (βαθειά  Trendelembourg) ώστε να συνεχισθεί η παρασκευή και διαίρεση του ΔΕ μεσοκόλου από τη περιοχή των λαγονίων αγγείων και προς τα πάνω μέχρι να συναντηθεί με την αρχική περιοχή της παρασκευής των ειλεοκολικών αγγείων

 

Στη διάρκεια αυτής της παρασκευής αναγνωρίζονται,ο ουρητήρας και τα σπερματικά αγγεία.

Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η παρασκευή του εντέρου(με τον τρόπο αυτό έχουν περιορισθεί στον ελάχιστο οι χειρισμοί στον όγκο),γίνεται η έξοδος του παρασκευάσματος μετά από επιμήκυνση της ομφαλικής τομής,και με προστασία του τοιχώματος για την αποφυγή διασποράς της νόσου.Η διαίρεση του εντέρου γίνεται συνήθως εξωσωματικά και η αναστόμωση πλάγιο-πλάγια .

Επαναφέρεται το έντερο εντός της κοιλίας και κλείνονται οι τομές χωρίς τη τοποθέτηση παροχετεύσεων.Το χάσμα του μεσεντερίου εαν είναι μεγάλο δεν χρειάζεται σύγκλειση.

 

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *