colon_surgery_cartoon[1]

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου επιτυγχάνεται η εκτομή του με μικρές τομές.Η παραδοσιακή τεχνική  απαιτούσε τη δημιουργία μεγάλων τομών. Η χρήση μικροτέρων τομών οδηγεί σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, λιγότερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και γρηγορότερη επάνοδο στην εργασία.

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή εφαρμόζεται σε όλες τις παθήσεις του παχέος εντέρου, καλοήθεις(εκκολπωμάτωση, ελκώδης κολίτιδα κλπ) αλλά και κακοήθεις. Ιδιαίτερα θεαματικά αποτελέσματα έχουμε σε παθήσεις που απαιτούν ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση (όπως ελκώδης κολίτιδα, οικογενής πολυποδίαση) με j pouch όπου συνήθως αφορά άτομα μικρής ηλικίας στα οποία επιτυγχάνεται η αφαίρεση ολοκλήρου του παχέος εντέρου με ελάχιστη τομή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προεγχειρητικά απαιτείται ο αδρός αιματολογικός έλεγχος: γενική αίματος, σάκχαρο ουρία και ηλεκτρολύτες καθώς και διασταύρωση. Επίσης ακτινογραφία θώρακος, καρδιολογική εκτίμηση και αν υπάρχει λόγος πνευμονολογική εξέταση.

Την ημέρα προ του χειρουργείου επιτρέπεται η λήψη υδρικής δίαιτας: νερό, ζελές, σούπα, καφές. Επίσης είναι απαραίτητη η προετοιμασία του εντέρου με τη λήψη καθαρτικού διαλύματος σε δύο δόσεις. Μετά τα μεσάνυκτα απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε υγρού.

ΤΟΜΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

Η είσοδος εντός της κοιλίας και η δημιουργία πνευμοπεριτοναίου γίνεται με τομή 1cm περίπου κάτωθεν του ομφαλού όπου και τοποθετείται η κάμαρα. Ακολούθως τα εργαλεία τοποθετούνται απο τρεις τομές εργασίας 0,5-1cm ενω η έξοδος του εντέρου γίνεται απο τομή 4cm περίπου (για δεξιές κολεκτομές η τομή γίνεται στο δεξιό υποχόνδριο, ενώ για αριστερές κολεκτομές η τομή γίνεται στο αριστερό λαγόνιο πλάγιο της κοιλίας).

Η τεχνική της κολεκτομής έχει σαν στόχο την αναγνώριση, παρασκευή και διαίρεση των αγγειακών μίσχων του εντέρου και στη συνέχεια την αποκόλλησή του απο το περιτόναιο. Ακολουθεί η έξοδος του εντέρου απο την τομή των 4cm και η μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή και αφαίρεση του παθολογικού τμήματος σε ασφαλή όρια. Η αναστόμωση  των άκρων του εντέρου μπορεί να γίνει είτε σ’ αυτό το στάδιο της επέμβασης (ιδίως σε παθήσεις του δεξιού κόλου) είτε μετά απο εκ νέου δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου λαπαροσκοπικά με συρραπτικά μηχανήματα (παθήσεις αριστερού κόλου και ορθού).

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Είναι σημαντική η γρήγορη κινητοποίηση για την αποφυγή επιπλοκών. Τη πρώτη μετεγχειρητική ημέρα απαγορεύεται η λήψη τροφής. Το πρωί της επόμενης μέρας επιτρέπεται η λήψη υδρικής δίαιτας μέχρι τη κινητοποίηση του εντέρου (που συνήθως γίνεται τη 3η μέρα) οπότε περνάμε σε πιο στερεές τροφές. Μπάνιο επιτρέπεται απο τη 3η ημέρα. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 3-4  ημέρες, ενώ οι ασθενείς ενθαρρύνονται να μπαίνουν σταδιακά στις προηγούμενες δραστηριότητες (συνήθως απαιτούνται 1-2 εβδομάδες). Απαραίτητη κρίνεται η πρώτη επίσκεψη την 7η-10η ημέρα, εκτός αν παρουσιαστούν προβλήματα όπως:

-ναυτία και έμετοι που διαρκούν πάνω απο 24 ώρες.

-θερμοκρασία μεγαλύτερη από 38ο C. Μικρότερες διακυμάνσεις είναι αρκετά συχνές μετά από τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις.

-πόνος ο οποίος δεν υφίεται με την χορήγηση κοινών αναλγητικών.

-δυσουρικά ενοχλήματα και επίσχεση ούρων.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Όπως και στην ανοικτή επέμβαση στην λαπαροσκοπική κολεκτομή υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι:

-τραυματισμός παρακείμενων σπλάχνων: λεπτό έντερο, σπλήνας, ουρητήρες

-αιμορραγία

-διαπύηση τραύματος

-διαφυγή από την αναστόμωση περίπου 2%

-ενδοκοιλιακή συλλογή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στη λαπαροσκοπική κολεκτομή όπως και σε κάθε λαπαροσκοπική επέμβαση υπάρχει η πιθανότητα μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση, που εξαρτάται από τη θέση του όγκου, το μέγεθος του, καθώς και άλλους παράγοντες (προηγούμενες επεμβάσεις, γενική κατάσταση του ασθενούς κλπ).  Με τη συσώρρευση εμπειρίας στην κλινική μας, τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής όπως και τα ποσοστά μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση κρίνονται ανταγωνιστικά ακόμα και σε διεθνές επίπεδο.  

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *