Γιώργος Πανούσης

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ DOUBLE STAPLING ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Surgical Endoscopy,δημοσιεύονται δύο διαφορετικά άρθρα,όπου τονίζεται η σημασία του περιορισμού της χρήσεις των συρραπτικών στη διαίρεση του ορθού, το πολύ μέχρι δύο πυροδοτήσεις.

Οι Qu και Bu παρουσίασαν μια συστηματική ανασκόπηση και ανάλυση του προβλήματος.Υπογράμμισαν ότι  ο συνήθης κίνδυνος για διαφυγές αφορά,το φύλο(άρρενες μεγαλύτερος κίνδυνος),το BMI>25Kgr/m2,ASA>2,μέγεθος του όγκου μεγαλύτερο από 5cm καθώς και χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας.Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι ο αυξημένος χρόνος της επέμβασης,μεγάλη απώλεια αίματος και αναστόμωση στα 5cm ή και λιγότερο από το δακτύλιο.

Στους παράγοντες όμως κινδύνου,διαπίστωσαν ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση διαφυγών,παίζει και ο αριθμός των πυροδοτήσεων στη διαίρεση του ορθού:σε περισσότερες από τρεις αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος διαφυγής.

Έτσι 8 διαφορετικές μελέτες έδειξαν αύξηση των διαφυγών στο 13,2% όταν χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από τρεις κασέτες, σε αντίθεση με το 5,8% των διαφυγών όταν χρησιμοποιήθηκαν 1-2 πυροδοτήσεις.

Στην ίδια έκδοση ο Maeda και συνεργ. παρουσίασαν μια πιθανή μέθοδο για το περιορισμό των διαφυγών στη χειρουργική του ορθού.Έτσι για τις αναστομώσεις υψηλού ρίσκου,με τη χρησιμοποίηση ενισχυτικών ραφών στα σημεία διασταύρωσης του κυκλικού αναστομωτήρα με το ευθύγραμμο συρραπτικό,πέτυχαν μείωση των ποσοστών διαφυγής από 30,3% στο 5,9%.

Συμπερασματικά,η διαίρεση του ορθού θα πρέπει να γίνεται με τις λιγότερες πυροδοτήσεις.Άν αυτό δεν είναι κατορθωτό,είναι προτιμότερη η εκτέλεση ειλεοστομίας αγκύλης και παροχέτευση της πυέλου.   

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *