ScreenHunter_02 Dec. 10 01.16

AKΡΑΤΕΙΑ ΠΡΩΚΤΟΥ

ΑΚΡΑΤΕΙΑ

Η επάρκεια του σφιγκτηριακού μηχανισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.Πετυχαίνεται με την εκουσία σύσπαση του έξω σφιγτήρα,του ηβοορθικού μυός και των μυών του πυελικού εδάφους.Οι μύες αυτοί διατηρούν μια συνεχή σύσπαση ακόμη και στον ύπνο.

Το ορθό μπορεί να συγκρατήσει περιχόμενο μέχρι 250 ml και μέσω εσωτερικών αντανακλαστικών πλεγμάτων μπορεί να γίνει χάλαση του έσω σφιγκτήρα και έτσι στη περιοχή της ζώνης του μεταβατικού επιθηλίου αναγνωρίζεται το είδος του περιεχομένου και ανάλογα συνεχίζεται ή αναστέλλεται η διαδικασία κένωσης.

ΑΙΤΙΕΣ

Α)Βλάβη του έξω σφιγκτήρα,όπως κάκωση κατά τον τοκετό ,τραύματα,ιατρογενής τραυματισμός(π.χ. εκτομή συριγγίου)

Β)Νευρογενής αιτία:βλάβη αιδοιικού νεύρου(παρατεταμένος τοκετός),κάθοδος του περινέου ,προπτωση του ορθού συστηματική νόσος(σκηρόδερμα,πολλαπλή σκλήρυνση,κάκωση σπονδυλικής στήλης)

Γ)Ιδιοπαθής:διάρροιες σε ασθενείς με περιορισμένη διατατότητα του ορθού,σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου,λήψη κατασταλτικών του Κ.Ν.Σ.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Τα συμπτώματα είναι άλλοτε άλλου βαθμού και μπορεί να είναι ένα απλό λέκιασμα έως πλήρης απώλεια κοπράνων συνειδητά ή όχι, πολλές φορές την ημέρα.Πιθανή είναι η πάχυνση του περινεϊκού σώματος,ιδιαίτερα μεταξύ του κόλπου και του πρωκτικού σωλήνα,όπως επίσης φτωχή ικανότητα σύσπασης του σφιγκτήρα.Είναι δύσκολο κλινικά να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής πίεσης του σφιγκτήρα σε καταστάσεις χαλάρωσης και σε σύσπαση.

Η μανομετρία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο .Η φυσιολογική πίεση σε χαλάρωση είναι περίπου 40mmhg ενώ η πίεση σε καταστάσεις σύσπασης είναι περίπου 80mmhg.Το μήκος του σφιγκτήρα είναι περίπου 3cm.

Το ηλεκτομυογράφημα και η μέτρηση της ταχύτητας μετάδοσης της αγωγιμότητας του αιδοιϊκού νεύρου κατά τα τελευταία 4 cm της πορείας  του στο κανάλι του Alcock,είναι σημαντικό στη διερεύνηση της νόσου.Καθυστέρηση στη μετάδοση του σήματος σημαίνει  βλάβη του νεύρου(αποτέλεσμα παρατεταμμένης σύσπασης,τραύμα,συστηματική νόσος).Η φυσιολογική ταχύτητα είναι 2,2ms περίπου.

Το διαορθικό υπερηχογράφημα είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος στη διάγνωση βλαβών του έξω σφιγκτήρα.Η κεφαλή του μηχανήματος έχει μήκος περίπου 2cm και επιτρέπει τη διερεύνηση του σφιγκτηριακού  μηχανισμού κατά την έξοδο της από το ορθό.Επίσης μπορεί να διαγνωστούν ορθοκολπικά συρίγγια ή ουλές στη θέση της βλάβης του σφιγκτήρα.

Τέλος η μαγνητική τομογραφία με ενδορθική έκχυση σκιαγραφικού μπορεί να ανιχνεύσει τραύμα του πρωκτού η οποία δεν μπορεί να διαγνωσθεί με απλό υπερηχογράφημα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αποκατάσταση του σφιγκτήρα

Σε ασθενείς με τραύμα του σφιγκτήρα και λύση της συνέχειάς του ,κυρίως μετά από μαιευτικά συμβάματα και αφορά το πρόσθιο τμήμα αυτού,αναγνωρίζονται τα σκέλη αυτού και συρράπτονται το ένα πάνω στο άλλο.Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται έλεγχος υγρών και στερεών κοπράνων σε ποσοστό περίπου 90%, με τα μακροπρόθεσμα όμως αποτελέσματα να μην είναι τόσο ικανοποιητικά.Η παρουσία ακέραιου αιδοιϊκού νεύρου είναι απαραίτητη  για καλύτερα αποτελέσματα.

Biofeedback

Αφορά εκπαίδευση του ασθενούς ώστε να προσπαθεί να συσπά τον σφιγκτηριακό μηχανισμό μετά από διαδικασία  που γίνεται με ερεθισμό των αισθητικών οδών της περιοχής(φουσκωμένα μπαλόνια).Αυτό απαιτεί ύπαρξη του αιδοιϊκού νεύρου και όχι πλήρη διατομή του σφιγκτήρα.Πάντως  μπορεί να χρησιμοποιηθεί προ και μετεγχειρητικά χωρίς να έχει διασαφηνισθεί  ποιοι ασθενείς μπορεί να οφεληθούν και ποιοι όχι.

Άλλες μέθοδοι

Τελευταία πολύ μεγάλη αποδοχή αρχίζει να έχει η τοποθέτηση νευροδιεγέρτη στη προϊερά χώρα και με τον ερεθισμό του ιερού πλέγματος  η ενεργοποίηση του σφιγκτηριακού μηχανισμού.Έχει θέση σε ιδιοπαθείς περιπτώσεις ακράτειας και λόγω του κόστους αυστηρή επιλογή των περιστατικών.

Άλλη μέθοδος αντιμετώπισης  είναι η τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα από σιλικόνη καθώς και η μετάθεση του ισχνού προσαγωγού με την αγγείωσή του αλλά με όχι καλά αποτελέσματα ακόμα και σε κέντρα αναφοράς.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *