Στην παρούσα ενότητα ο γενικός χειρουργός Γεώργιος Θ. Πανούσης σας προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά τις εξής ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις: