Κοιλιοκήλη: Ορισμός

Με τον όρο κήλη του κοιλιακού τοιχώματος  (κοιλιοκήλη) περιγράφουμε οποιοδήποτε έλλειμμα στο κοιλιακό τοίχωμα δια του οποίου προβάλλονται ενδοκοιλιακά σπλάγχνα.

background-x-blue types of hernias

Το έλλειμμα μπορεί να αφορά φυσιολογική οπή του τοιχώματος, όπως για παράδειγμα είναι ο ομφαλός ή να αφορά έλλειμμα που γίνεται για άλλους λόγους σε ακέραιο αρχικά κοιλιακό τοίχωμα, π.χ. μετά από κάποια επέμβαση.

Ο κίνδυνος των κηλών είναι να στραγγαλιστεί το περιεχόμενό τους και να έχουμε περίσφυξη, μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση επέμβαση γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα νέκρωσης του σπλάγχνου.

περίσφυξη

Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται μια ομφαλοκήλη με περίσφυξη.

ομφαλοκήλη

Κοιλιοκήλη: Σημαντικές πληροφορίες

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος αφορούν προβολές ενδοκοιλιακών σπλάγχνων από ευένδοτα  σημεία του κοιλιακού τοιχώματος,είτε αυτά αφορούν φυσιολογικές οπές του τοιχώματος(όπως π.χ. ο ομφαλός) είτε σημεία τα οποία έχουν αδυνατίσει λόγω προηγούμενων επεμβάσεων(μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες).Τα ενδοκοιλιακά όργανα που προβάλουν από το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος μπορεί να είναι το επίπλουν ή κάποια έλικα  λεπτού ή παχέος εντέρου.

Κοιλιοκήλη: Αίτια

Η εμφάνιση της κήλης μπορεί να έχει κληρονομικά αίτια (συγγενείς κήλες) ή επίκτητα.Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες οι οποίες εμφανίζονται μετά από κάποια τομή στη κοιλιά και οι κήλες που αιτία τους είναι η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα (χρόνιος βήχας, διόγκωση προστάτου και δυσουρικά ενοχλήματα, γαστρεντερική απόφραξη). Τελευταία πολλοί ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι διαταραχή στο μεταβολισμό του κολλαγόνου,οδηγεί σε ανωμαλία του συνδετικού ιστού και αυτό σε ευπάθεια του κοιλιακού τοιχώματος.

Συμπτώματα

Πολλές φορές οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και το μόνο εύρημα είναι η παρατήρηση προβολής κάποιας διόγκωσης στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα,η οποία εξαφανίζεται σε υπτία θέση.Σε άλλες περιπτώσεις η κήλη είναι μικρή και ο ασθενής δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή της ιδιαίτερα όταν υπάρχει παχυσαρκία.Τις περισσότερες όμως φορές υπάρχει πόνος,ιδιαίτερα όταν προβάλει έντερο από το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος,ενώ όταν υπάρχουν στοιχεία περίσφιξης της κήλης ο πόνος είναι αφόρητος και συνοδεύεται από εμέτους και κοιλιακή διάταση.

Διάγνωση της κοιλιοκήλης

Η διάγνωση της κοιλιοκήλης είναι κλινική και γίνεται με τη φυσική εξέταση του ασθενούς σε όρθια θέση και αυξάνοντας την ενδοκοιλιακή πίεση.Επίσης σε ύπτια θέση έχοντας τα χέρια πίσω από τη κεφαλή και προσπαθώντας να σηκώσει το σώμα μπορεί να προβάλει η κήλη. Στη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία.

Αντιμετώπιση

Η μόνη θεραπεία της κοιλιοκήλης είναι η χειρουργική αποκατάσταση.Φυσικά εάν υπάρχει περίσφιξη του εντέρου η επέμβαση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν για να αποφευχθεί νέκρωση του εντέρου,κάτι που επιβαρύνει σημαντικά την επέμβαση και μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή σε σήψη.

Για το λόγο αυτό οι κοιλιοκήλες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε τακτική βάση αμέσως μετά τη διάγνωση.Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστεί πιο σωστά η επέμβαση και να ετοιμαστεί προεγχειρητικά καλύτερα ο ασθενής(ιδιαίτερα αν υπάρχουν συνοδές παθήσεις).Επίσης επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία τοπικής φλεγμονής(όπως σε περίπτωση περίσφιξης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθετικό πλέγμα που αποτελεί και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αποκατάστασης.

Υπάρχουν πολλά είδη πλέγματος σε ποιότητα αλλά και σε μεγέθη ανάλογα με τον τύπο της κήλης.Επίσης υπάρχουν πλέγματα που μπορούν να τοποθετηθούν σε επαφή με τα κοιλιακά σπλάγχνα ενδοκοιλιακά και άλλα που απαγορεύεται να τοποθετηθούν σε επαφή με τα σπλάγχνα, οπότε τοποθετούνται στο κοιλιακό τοίχωμα είτε ανάμεσα στους μυς είτε πάνω από την απονεύρωση των μυων.Τα πλέγματα καθηλώνονται με λεπτά ράμματα για το λόγο αυτό ο  μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρός.Με τη χρησιμοποίηση των πλεγμάτων μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα υποτροπής.

Η τοποθέτηση πλέγματος στις κοιλιοκήλες μπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά είτε ανοικτά.Η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Έτσι με την λαπαροσκόπηση έχουμε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο αλλά όμως όσο μεγαλύτερη είναι η κήλη τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η μέθοδος ,λόγω δυσκολιών στη παρασκευή των στοιχείων της κήλης,ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες όπου υπάρχουν και συμφύσεις.Αυτό μπορεί να επιφέρει κακώσεις στα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα αλλά και αυξάνει τη πιθανότητα υποτροπής.

Αντίθετα με την ανοικτή μέθοδο υπάρχει λίγο μεγαλύτερος μετεγχειρητικός πόνος,αλλά όμως λόγω καλύτερης παρασκευής (θα πρέπει η παρασκευή να φθάνει 2-3εκ. πέρα από το χάσμα της κήλης σε τελείως υγιή όρια) η πιθανότητα υποτροπής είναι μικρότερη.

Συμπερασματικά προτιμάται η ανοικτή μέθοδος για μικρές ή πολύ μεγάλες κοιλιοκήλες,ενώ για μεσαίου μεγέθους κοιλιοκήλες σε μη χειρουργημένη κοιλιά προτιμάται η λαπαροσκοπική μέθοδος.

Ομφαλοκήλη

Το έλλειμμα του τοιχώματος βρίσκεται στον ομφαλό(φυσιολογική οπή). Μπορεί όμως να αφορά και μετεγχειρητική κοιλιοκήλη στη περιοχή του ομφαλού που δημιουργείται μετά από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στη θέση εισόδου του λαπαροσκοπίου.

Η διόρθωση και αποκατάσταση του ελλείμματος γίνεται με τοποθέτηση πλέγματος είτε ανοικτά είτε λαπαροσκοπικά.

αρχείο λήψης

 

 

 

 

 

Στην κλασσική ανοικτή αποκατάσταση, που εδώ έχει ένδειξη λόγω του μικρού ελλείμματος,ειδικό κυκλοτερές πλέγμα,τοποθετείται στη θέση του ελλείμματος και συρράπτεται με λεπτό μη απορροφήσιμο ράμμα.
mesh-umbilical-hernia-completed

 

 

 

 

 

 

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για μία ημέρα.Μετεγχειρητικά συνιστάται αποφυγή άρσης βαρών για ένα μήνα περίπου, η δίαιτα είναι ελεύθερη ενώ μπάνιο γίνεται από την πρώτη ημέρα. Ράμματα δεν αφαιρούνται λόγω της πλαστικής ενδοδερικής ραφής.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να χειρουργήσω την κήλη μου;

Η εγχείρηση είναι απαραίτητη γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να περισφιχθεί κοίλο σπλάγχνο και να νεκρωθεί.Αυτό είναι περισσότερο πιθανό σε κήλες με μικρό χάσμα γιατί ενώ βγαίνει το έντερο είναι δύσκολο να επιστρέψει εντός της κοιλίας ιδιαίτερα εάν φουσκώσει με αέρα.Έτσι ο ασθενής μπορεί να κινδυνεύσει με περιτονίτιδα κάτι που επιβαρύνει εξαιρετικά την επέμβαση,πιθανώς θα χρειαστεί αφαίρεση τμήματος εντέρου και θα καταστήσει επικίνδυνη τη τοποθέτηση πλέγματος λόγω του κινδύνου επιμόλυνσής του.

Πόσο θα μείνω στο νοσοκομείο;

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συνήθως μία ημέρα,εκτός και αν πρόκειται για μεγάλες κοιλιοκήλες όπου απαιτείται μεγάλη παρασκευή των ιστών για την επίτευξη υγιούς τμήματος της απονεύρωσης,οπότε μπορεί να παραταθεί η παραμονή του ασθενούς για μία ημέρα ακόμη.

Θα πονάω μετεγχειρητικά;

Ο πόνος έχει να κάνει με το μέγεθος της παρασκευής των ιστών αλλά συνήθως τα κοινά παυσίπονα αρκούν.Το πλέγμα καθηλώνεται με λεπτά ράμματα για το λόγο αυτό ο πόνος είναι μικρός και οπωσδήποτε δεν έχει σχέση με το πόνο στη  πλαστική των κηλών χωρίς πλέγμα. Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο ο πόνος είναι ελάχιστος.

Είναι απαραίτητο το πλέγμα; 

Η χρησιμοποίηση του πλέγματος μειώνει σημαντικά τη πιθανότητα υποτροπής και είναι απαραίτητο στη σωστή και σύγχρονη αντιμετώπιση των κοιλιοκηλών ανεξαρτήτου μεγέθους.Τα πλέγματα συνήθως είναι ημισυνθετικά και απορροφούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό  από τον οργανισμό.Επιπλέον ο πόνος με τη χρησιμοποίησή τους είναι σαφώς μικρότερος.

Η ζώνη κοιλίας θα μπορούσε να βοηθήσει;

Μετεγχειρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ζώνη κοιλίας για περίπου ένα μήνα ιδιαίτερα σε μεγάλες κοιλιοκήλες. Πριν την επέμβαση όμως δεν προσφέρουν οι ζώνες κάποια βοήθεια και σε  καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτρέψουν την χειρουργική επέμβαση. Αντίθετα η μακροχρόνια χρήση τους δημιουργεί συμφύσεις και δυσκολεύει την χειρουργική τεχνική.