Ο γενικός χειρουργός Γεώργιος Θ. Πανούσης σας προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά τις εξής λαπαροσκοπικές επεμβάσεις: