ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Πολλές φορές  καλείται ο χειρουργός να βοηθήσει στη διάγνωση ενός υπό διερεύνηση προβλήματος(π.χ. πυρετός αγνώστου αιτιολογίας)όπου η μόνη πληροφορία είναι η ύπαρξη διογκωμένων ενδοκοιλιακών λεμφαδένων ή όταν η διόγκωση λεμφαδένων είναι ένα τυχαίο εύρημα που αποκαλύπτεται σε μια ακτινολογική εξέταση για άλλο λόγο.

l nod

Έτσι με τη λαπαροσκοπική μέθοδο μπορεί να ληφθεί υλικό είτε εντός της κοιλίας είτε οπισθοπεριτοναϊκά και να σταλεί για ιστολογική εξέταση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:1. πυρετός αγνώστου αιτιολογίας

2.σταδιοποίηση λεμφωμάτων

3.σταδιοποίηση καρκίνου παγκρέατος

4.αφαίρεση τυχαίως ανευρισκόμενων διογκωμένων λεμφαδένων

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:Ο χώρος της κοιλίας φουσκώνει με την εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα,που εισάγεται μέσω μιας οπής που δημιουργείται στον ομφαλό,περίπου 1cm.Μέσω άλλων μικρότερων οπών,0,5cm περίπου,εισάγονται λεπτά εργαλεία με τα οποία παρασκευάζονται και αφαιρούνται οι λεμφαδένες προς βιοψία.

l no

Με τη βοήθεια κάμερας επιτυγχάνεται η δυνατότητα παρατήρησης στο χειρουργικό πεδίο με μεγέθυνση 10-15 φορές.Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με ακρίβεια ,καθαρότητα χειρουργικού πεδίου και ελάχιστο τραυματισμό παρακείμενων οργάνων.Στο τέλος αφαιρείται το υλικό(λεμφαδένας)μέσα σε ειδικό σάκο.

ln