Γιώργος Πανούσης

Nόσος του Crohn και μετεγχειρητική υποτροπή

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN:μπορεί να καθηστερήσει να αποφευχθεί ή να προληφθεί;

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η μετεγχειρητική υποτροπή της νόσου του Crohn,είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό πρόβλημα.

Γενικά το 80% των ασθενών με νόσο του Crohn,θα χρειαστούν χειρουργική αντιμετώπηση  σε κάποιο στάδιο της νόσου τους, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ανοσοκατασταλτικών ή αντι-TNF παραγόντων.

Δυστυχώς η εγχείρηση δεν είναι ποτέ θεραπευτική(εφαρμόζεται στις επιπλοκές της νόσου) και η μετεγχειρητική υποτροπή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.

Η υποτροπή μπορεί να είναι κλινική,ακτινολογική ή χειρουργική.

Πιθανοί παράγοντες που διευκολύνουν την υποτροπή είναι ο φαινότυπος της νόσου,μικρή ηλικία του πρώτου χειρουργείου,ειλεοκολική αναστόμωση έναντι τελικής κολοστομίας και τέλος το κάπνισμα.

 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

Πιστεύεται ότι η παρουσία κοπράνων,λόγω αποκατάστασης της συνέχειας του εντέρου είναι ο βασικός λόγος της υποτροπής.Σύμφωνα με τη μελέτη του Rutgeert and al.,διαπιστώθηκε σημαντική μείωση στις αλλοιώσεις στο περιφερικό έντερο σ΄αυτούς που είχαν υποβληθεί σε προφυλακτική ειλεοστομία αγκύλης σε σχέση μ΄αυτούς που δεν είχαν ειλεοστομία.(25% έναντι 76%).Επίσης έκχυση του περιεχομένου της ειλεοστομίας στην απιούσα έλικα,είχε σαν αποτέλεσμα υποτροπή της νόσου στο περιφερικό τμήμα.

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ

 

-Μεσαλαμίνη και τα παράγωγα της, είναι σημαντικά στη μείωση των υποτροπών,αλλά μένει ν΄αποδειχθεί σε μακροπρόθεσμες μελέτες.

-Αντιβιοτικά και προβιοτικά:

τυχαιοποιημένες μελέτες  σε 60 ασθενείς με ειλεοκολική εκτομή που έλαβαν μετρονιδαζόλη ή placebo για 12 εβδομάδες μετά το χειρουργείο είχαν 52% και 75% υποτροπή αντίστοιχα αλλά στα τρία χρόνια τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια.

Μελέτες με προβιοτικά δεν έδειξαν καμία διαφορά σε σχέση με placebo.

-Iνφλιξινάμπη (αντί ΤΝF):οι μελέτες κατέδειξαν ότι για ένα χρόνο οι ενδοσκοπικές και ιστολογικές υποτροπές ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με το placebo(9% έναντι 85%).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *