Γιώργος Πανούσης

Περιεγχειρητική Aντιθρομβωτική Aγωγή

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ:κατευθυντήριες οδηγίες από την αμερικανική ακαδημία νευρολογίας.

Οι  γιατροί που καλούνται να ρυθμίσουν περιεγχειρητικά την αντιθρομβωτική αγωγή των ασθενών με αγγειακή νόσο του εγκεφάλου,θα πρέπει να ζυγίσουν τον κίνδυνο αιμορραγικών συμβαμάτων από τη συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής, με τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων από την διακοπή της αγωγής.

Έτσι μετά από συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας,η αμερικανική ακαδημία νευρολογίας κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

1)ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη,λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου,δεν θα πρέπει να την διακόπτουν,όταν υποβάλλονται σε οδοντιατρικές επεμβάσεις.

2)οι ίδιοι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται,ότι η συνέχιση της ασπιρίνης,πιθανώς δεν προκαλεί κλινικά σημαντική αιμορραγία,όταν υποβάλλονται σε χειρουρεία του ματιού με τοπική διήθηση,καταρράκτη,δερματολογικές επεμβάσεις,διαορθική βιοψία προστάτου,ραχιαία ή επισκληρίδιο αναισθησία.

3)η συνέχιση της ασπιρίνης,επίσης δεν αυξάνει το κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας,στους ασθενείς αυτούς,που υποβάλλονται σε βρογχοσκόπηση και βιοψία,ενδοσκοπική πολυπεκτομή,βιοψία ανωτέρου πεπτικού,σφιγκτηροτομή ή βιοψία υπό υπερήχους.

4)όμως η συνέχιση της ασπιρίνης,πιθανώς αυξάνει το κίνδυνο αιμορραγίας σε επέμβαση αρθροπλαστικής του ισχίου.

5)υπάρχουν ελλειπή στοιχεία για ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα.

6)ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά μπορούν να υποβληθούν σε οδοντιατρικές επεμβάσεις χωρίς να τα διακόψουν.

7)επίσης οι ίδιοι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε δερματολογικές επεμβάσεις,γιατί ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνεται ελάχιστα.

8)ανεπαρκή στοιχεία,για τους ίδιους ασθενείς,που υποβάλονται σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

9)αντίθετα ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά,μπορούν να τα συνεχίσουν σε επεμβάσεις όπως:πλαστικές κηλών,σαφηνεκτομή,επεμβάσεις προστάτου.

10)σε επεμβάσεις πολυπεκτομής ενδοσκοπικά,τα κουμαρινικά πρέπει να διακόπτονται.

11)υπάρχει ανεπαρκής επιβεβαίωση,ότι η ηπαρίνη, σε ασθενείς που λαμβάνουν χρονίως αντιπηκτικά,μειώνει το κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου.

12)αντίθετα έχει επιβεβαιωθεί ότι η ηπαρίνη αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας,μετά τη διακοπή των κουμαρινικών.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *