Γιώργος Πανούσης

TEM

TEM
IMG-20130222-WA0000

Tο ΤΕΜ είναι η διαπρωκτική ενδοσκοπική μικροχειρουργική.Αρχικώς σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση καλοηθών παθήσεων του ορθού (από το γερμανό Buess αρχές του ΄80) αλλά σιγά σιγά απέκτησε θέση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού αρχικών σταδίων.
Η ευρεία επέκταση της μεθόδου έχει περιοριστεί,λόγω του κόστους αλλά και των περιορισμένων ενδείξεών της.
Τελευταία το ΤΕΜ έχει κερδίσει θέση στην επιτυχή αντιμετώπιση σε καλά διαφοροποιημένους καρκίνους του ορθού (Τ1 ή καρκινοειδή) ενώ ακόμη επικρατεί διχογνωμία για Τ1 όγκους μη διαφοροποιημένους ή για Τ2 όγκους.
Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου ,είναι η μικρή απώλεια αίματος ,μικρότερος χρόνος νοσηλείας και χειρουργικών επιπλοκών σε σχέση με την χαμηλή προσθία εκτομή.
Πολύ σημαντική είναι η αυστηρή επιλογή των ασθενών .
Σε σχέση με τη κλασική διαπρωκτική εκτομή,προσφέρει καλύτερη οπτική,και κατά συνέπεια λιγότερες πιθανότητες κερματισμού του παρασκευάσματος ή θετικών ορίων εκτομής.
Στα μειονεκτήματα είναι η μη εκτομή των λεμφαδένων και κατά συνέπεια η μη σωστή σταδιοποίηση της νόσου.
Με βάσει τις κατευθηντήριες οδηγίες από το NCCN η μέθοδος ενδείκνυται:
Α)σε όγκους έως 8cm από το δακτύλιο
Β)σε όγκους μικρότερους από 3cm σε μέγεθος
Γ)σε όγκους που καταλαμβάνουν μικρότερη περίμετρο από το 30% του αυλού
Δ)σε καλά διαφοροποιημένους όγκους cT1.
Απαιτείται πολύ καλή προεγχειρητική σταδιοποίηση με βασικές εξετάσεις το ενδοορθικό υπερηχογράφημα και MRI πυέλου.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *